Bij DeZorgFirma zijn we zeer zuinig op onze klanten en proberen overal waar wij kunnen ze te helpen. Maar bij ons werken ook mensen die wel eens een foutje maken en ook zal er best eens een product tussendoor slippen die een klacht oplevert. Dit is vervelend voor u en daarom proberen wij uw klacht zo snel mogelijk op te pakken en met een oplossing te komen.

Ook kan het zo zijn dat er misschien ergens op de webshop informatie staat die niet (meer) klopt, laat ons dat weten, we zijn continu bezig om de webshop te verbeteren voor een steeds betere gebruikservaring. Neem in zo’n geval contact op met onze klantenservice via 085-303 2853 op werkdagen vanaf 10:00 t/m 17:00 uur of per e-mail via info@dezorgfirma.nl.

Is uw klacht na contact met onze klantenservice nog niet verholpen?
Dan is het mogelijk u klacht schriftelijk te versturen naar onderstaand adres:

DeZorgFirma
tav de directie
Rading 154
1231KE Loosdrecht

Vermeld hierbij altijd uw naam, adres en ordernummer. Klachten worden uiterlijk binnen een termijn van 14 dagen beantwoord gerekend vanaf de datum van ontvangst.

Ook kunt u uw klacht aanmelden bij het Webshopkeurmerk waar wij bij aangesloten zijn. Bijgaand de tekst die ons keurmerk daarover schrijft:

KLACHTEN EN GESCHILLEN

Indien u klachten heeft over een bij de Stichting Webshop Keurmerk aangesloten webshop kunt u onderstaand formulier invullen. Klachten kunnen niet telefonisch worden ingediend of besproken.

Webshop Keurmerk onderzoekt uw klacht en tracht het probleem op te lossen. De Stichting bemiddelt en tracht het probleem op te lossen. Indien de aangesloten webshop het probleem niet naar behoren oplost kan de betreffende webwinkel het recht worden ontnomen het Webshop Keurmerk-logo te voeren. Ook kan de webwinkel gedurende een periode worden geschorst. Een schorsing wordt opgeheven wanneer de klacht onterecht is gebleken dan wel de klacht naar behoren is opgelost. Ook kan worden besloten tot definitieve ontzegging van het recht tot gebruik van het Keurmerk-logo (zie Keurmerk-code).

Voordat u klaagt over een aangesloten webshop dient u zich met uw klacht tot de betreffende webshop te wenden. Alleen wanneer u niet binnen een redelijke termijn respons ontvangt of wanneer uw klacht niet tot een aanvaardbare oplossing leidt, kunt u een klacht bij Webshop Keurmerk indienen.

Webshop Keurmerk neemt uw klacht alleen in behandeling wanneer aanstonds duidelijk is dat uw rechten geschonden zijn dan wel wanneer uw klacht dienaangaande vragen oproept. Indien direct duidelijk is dat uw klacht onterecht is (uw conclusie of standpunt bijvoorbeeld in strijd is met de wet of het recht) zal u dat worden medegedeeld. Indien dat niet het geval is zal de betreffende webshop alsdan om uitleg worden verzocht en eventueel worden aangespoord de klacht alsnog naar behoren op te lossen.